Upozornění pro pacienty

Na 1. terapii si přineste: ručník, přezůvky, objednávací kartičku, případně cvičební úbor.
V případě nutnosti ( nemoc či jiná nečekaná událost ) se z rehabilitace omlouvejte nejpozději do 24 hodin dopředu. Při pozdější omluvě terapie propadá. Po třetí neomluvené terapii bude rehabilitace ukončena.