Obnovení provozu

Vážení klienti, od 1. 4. 2020 bude obnoven provoz rehabilitace. Vzhledem k přetrvávající pandemii koronaviru budou uplatňována určitá omezení.

Nově budou přednostně objednáváni pacienti s akutní potřebou léčby, např. poúrazové a pooperační stavy.

Příjem objednávek nových pacientů bude zahájen také 1. 4. 2020. Objednávky budou vyřizovány telefonicky. K telefonické objednávce si připravte Žádanku o vyšetření – ošetření, kterou jste dostali od odborného nebo všeobecného lékaře.

Žádáme pacienty, aby dodržovali bezpečnostní opatření vyhlášená Ministerstvem zdravotnictví ČR a další pokyny na našem pracovišti. Zejména se jedná o následující.

  • Pokud jste v karanténě nebo pociťujete příznaky onemocnění (viz informace Ministerstva zdravotnictví ČR), využijte, prosím, jiného zařízení. Nejsme vybaveni k ošetřování infekčních pacientů.
  • V případě, že již docházíte na léčení a pocítíte příznaky nemoci, omlouvejte se, prosím, telefonicky.
  • Při návštěvě užívejte roušek nebo jiných pomůcek k zakrytí nosu a úst.
  • Na terapii docházejte včas nebo jen s malým předstihem. Tím by se mělo zabránit shromažďování osob, které čekají na ošetření.
  • Při vstupu použijte dezinfekci rukou, která je tam umístěna.
  • Chovejte se ohleduplně a udržujte odstup od ostatních osob, doporučen je odstup 2 m.

Dbejte pokynů personálu.

Upozornění:

Z důvodu pandemické situace může být průběh některých procedur upraven, případně mohou být procedury zkráceny.