Osobní údaje

Naše společnost je správcem následujících typů osobních údajů

Osobní údaje zaměstnanců
Osobní údaje o obchodních partnerech
Osobní údaje klientů žádajících zdravotní služby
Osobní údaje ostatních klientů

Všechny subjekty zpracování osobních údajů jsou o zpracování informováni. Zaměstnancům jsou informace předány v rámci školení. Pro ostatní typy osobních údajů je k dispozici základní informace přímo na pracovišti a zde na internetových stránkách.

Poučení o právech subjektu údajů

V souladu s příslušnými ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) má subjekt údajů právo:

  1. svůj souhlas kdykoliv odvolat písemným sdělením, předaným správci nebo zaslaným pověřenci pro ochranu osobních údajů (odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním),
  2. na přístup ke svým osobním údajům,
  3. na opravu nepřesných osobních údajů (pokud se bude domnívat, že osobní údaje zpracovávané u správce jsou nepřesné),
  4. výmaz svých osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování,
  5. vznést námitku proti zpracování,
  6. na přenositelnost údajů,
  7. podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Požadavky subjektu údajů budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů a platnými právními předpisy ČR.

Svá práva vůči správci uplatňuje subjekt údajů cestou podání na správce.