Osobní údaje ostatních klientů

Společnost poskytuje také služby mimo hlavní činnost – poskytování zdravotních služeb (masáže, služby nad rámec zdravotních služeb předepsaných lékařem, drobný prodej apod.). Zpracovávané osobní údaje klientů mohou být:

  1. jméno a příjmení
  2. klient může poskytnout další údaje pro komunikaci (telefon, e-mail apod.)

Evidované osobní údaje jsou zpracovávány pouze pro provedení opatření přijatých před plněním smlouvy (ústní dohoda o budoucím poskytnutí služby – objednání) na žádost tohoto subjektu údajů. Údaje nemusí klient poskytnout a může požádat o jejich výmaz z evidence apod.

Osobní údaje ostatních klientů jsou přístupné zaměstnancům spolupracujícím na poskytnutí žádané služby. Osobní údaje ostatních klientů jsou uchovávány dle potřeby, nejdéle však jeden rok po poskytnutí žádané služby. Údaje nejsou zveřejňovány, ani předávány třetí osobě.