Rehabilitace Juránková

Soukromé rehabilitační zařízení založené v roce 1994 v Olomouci Jiřinou Juránkovou.

Poskytujeme ambulantní terapeutickou péči dospělým i dětem po úrazech, operacích, při bolestivých stavech páteře a kloubů končetin způsobených dlouhodobým přetěžováním pohybového aparátu.

Naší prioritou je individuální přístup ke každému pacientovi a zvolení vhodné a účinné terapie.

 

Aktuality

 • Informace k provozu – nouzový stav říjen 2020 10.5.2020

  Dne 5. 10. 2020 byl opět vyhlášen nouzový stav. Provoz rehabilitace tím zůstává nedotčen.

  Zvýšená hygienická opatření jsou v prozou rehabilitace dodržovány již od jara. Omezní provozu by mohla být zavedena až v případě výrazného zpřísnění opatření ze strany Vlády ČR nebo v případě možných opatření navázaných na přímý výskyt epidemie v našem zařízení. Toto zatím nenastalo.

 • Aktuální informace o provozu 5.25.2020

  Vážení klienti, děkujeme, že se k nám opět vracíte. Stejně tak se i provoz rehabilitace vrací pomalu k normálu.

  Přesto jsou stále vyžadována zvýšená hygienická opatření, proto prosíme i nadále nosit roušky, dodržovat odstupy, minimalizovat čekání v prostorech rehabilitace, používat dezinfekci a podobně.

  Stejně tak stále ještě jsou určitá omezení i provozní, ale věříme, že se to zásadně nedostkne léčby pacientů.

 • Obnovení provozu 3.26.2020

  Vážení klienti, od 1. 4. 2020 bude obnoven provoz rehabilitace. Vzhledem k přetrvávající pandemii koronaviru budou uplatňována určitá omezení.

  Nově budou přednostně objednáváni pacienti s akutní potřebou léčby, např. poúrazové a pooperační stavy.

  Příjem objednávek nových pacientů bude zahájen také 1. 4. 2020. Objednávky budou vyřizovány telefonicky. K telefonické objednávce si připravte Žádanku o vyšetření – ošetření, kterou jste dostali od odborného nebo všeobecného lékaře.

  Žádáme pacienty, aby dodržovali bezpečnostní opatření vyhlášená Ministerstvem zdravotnictví ČR a další pokyny na našem pracovišti. Zejména se jedná o následující.

  • Pokud jste v karanténě nebo pociťujete příznaky onemocnění (viz informace Ministerstva zdravotnictví ČR), využijte, prosím, jiného zařízení. Nejsme vybaveni k ošetřování infekčních pacientů.
  • V případě, že již docházíte na léčení a pocítíte příznaky nemoci, omlouvejte se, prosím, telefonicky.
  • Při návštěvě užívejte roušek nebo jiných pomůcek k zakrytí nosu a úst.
  • Na terapii docházejte včas nebo jen s malým předstihem. Tím by se mělo zabránit shromažďování osob, které čekají na ošetření.
  • Při vstupu použijte dezinfekci rukou, která je tam umístěna.
  • Chovejte se ohleduplně a udržujte odstup od ostatních osob, doporučen je odstup 2 m.

  Dbejte pokynů personálu.

  Upozornění:

  Z důvodu pandemické situace může být průběh některých procedur upraven, případně mohou být procedury zkráceny.

 • Koronavirus – uzavření 3.15.2020

  Informace o uzavření ve dnech 16. až 24. 3. 2020. V souvislosti s nouzovým stavem a návaznými opatřeními vyhlášenými Vládou ČR bude rehabilitace uzavřena.

  O dalším vývoji budeme informovat.

  Prosíme pacienty o pochopení. Pro aktuální o koronaviru informace sledujte mzcr.cz a vlada.cz .

 • Skupinové cvičení 6.19.2018

  Skupinové cvičení probíhá každou středu od 8:30 do 9:30.

  Další termíny dle aktuálního zájmu.

 • Upozornění pro pacienty 3.5.2018

  Na 1. terapii si přineste: ručník, přezůvky, objednávací kartičku, případně cvičební úbor.
  V případě nutnosti ( nemoc či jiná nečekaná událost ) se z rehabilitace omlouvejte nejpozději do 24 hodin dopředu. Při pozdější omluvě terapie propadá. Po třetí neomluvené terapii bude rehabilitace ukončena.