OSOBNÍ ÚDAJE KLIENTŮ ŽDAJÍCÍCH ZDRAVOTNÍ SLUŽBY

Osobní údaje klientů žádajících zdravotní služby jsou zpracovávány právě za účelem poskytnutí zdravotních služeb, což je hlavní činnost společnosti. Zpracovávané osobní údaje klientů žádajících zdravotní služby jsou:

  1. jméno a příjmení
  2. datum narození
  3. rodné číslo, je-li přiděleno, číslo pojištěnce veřejného zdravotního pojištění, není-li tímto číslem rodné číslo
  4. adresa místa trvalého pobytu na území České republiky, jde-li o cizince místo hlášeného pobytu na území České republiky a v případě osoby bez trvalého pobytu na území České republiky adresu bydliště mimo území České republiky
  5. pohlaví
  6. informace o zdravotním stavu, o průběhu a výsledku poskytovaných zdravotních služeb a o dalších významných okolnostech souvisejících se zdravotním stavem pacienta a s postupem při poskytování zdravotních služeb
  7. údaje zjištěné z rodinné, osobní a pracovní anamnézy, a je-li to důvodné, též údaje ze sociální anamnézy
  8. údaje vztahující se k úmrtí pacienta
  9. další údaje podle právních předpisů upravujících zdravotní služby nebo poskytování zdravotní péče
  10. navíc může klient dobrovolně poskytnout jiné údaje pro komunikaci (telefon, e-mail apod.)

V tomto případě dochází ke zpracování osobních údaje bez souhlasu klienta na základě zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Jedná se o osobní údaje o zdravotním stavu, tedy citlivé osobní údaje.

Výjimkou jsou údaje pro komunikaci. Tyto slouží ke zkvalitnění poskytovaných služeb (předání informaci o nepřítomnosti zaměstnance poskytujícího zdravotnické služby, omezeních provozu apod.). Údaje jsou poskytovány na základě informovaného souhlasu. Údaje nemusí klient poskytnout a může požádat o jejich výmaz z evidence apod.
Osobní údaje klientů žádajících zdravotní služby jsou přístupné zaměstnancům poskytujícím zdravotní služby, případně zaměstnancům odpovědným za předání údajů třetím osobám (zejména zdravotním pojišťovnám, viz dále).

Nakládání s údaji klientů žádajících zdravotní služby se řídí platnými právními předpisy, zejména se jedná o vyhlášku č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci. Dále pak zákonem o veřejném zdravotním pojištění, zákonem o statistických zjišťováních ve zdravotnictví a dalšími právními předpisy upravující zdravotní služby nebo poskytování zdravotní péče.

Právní předpisy upravují blíže obsah, způsob vedení, dobu uchování (zpravidla 5 nebo 10 let) i přístup třetích osob (příbuzní, lékaři, zdravotní pojišťovny apod.).

Osobní údaje klientů žádajících zdravotní služby nejsou zveřejňovány, ani předávány třetí osobě s výjimkou výše uvedeného.

ADRESA

Jílová 282/2A
Nová Ulice
779 00 Olomouc

KONTAKTY

Telefon: +420 585 411 736
E-mail: ju.juranek@seznam.cz

DOPRAVA

Autobus č. 16, 19.
Parkování je možné u budovy či v blízkém okolí.
Vstup do budovy je bezbarierový.

FOTOGALERIE

© Copyright 2022 . Všechna práva vyhrazena Web vytvořen od JCweb