OSOBNÍ ÚDAJE O OBCHODNÍCH PARTNERECH

Osobní údaje o obchodních partnerech jsou zpracovávány za účelem obchodního styku. Zpracovávané osobní údaje o obchodních partnerech jsou:

  1. fakturační údaje (o osobní údaje se může jednat v případě OSVČ, samostatných lékařů apod.)
  2. jméno kontaktní osoby
  3. údaje pro komunikaci s kontaktní osobou (telefon, e-mail apod.)
  4. případně údaj, kdy má dojít k obchodnímu styku (termín dodání, servisní návštěvy apod.)

Zde se jedná o zpracování osobních údajů pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů. Subjekty údajů jsou si samy vědomy potřeby zpracování osobních údajů, proto je dostačující veřejně dostupná informace o nakládání s osobními údaji ve Společnosti, případně ústní informace poskytnutá při předání osobních údajů.

Osobní údaje o obchodních partnerech jsou přístupné vedení společnosti, odborné vedoucí a její zástupkyni.

Fakturační údaje jsou předávány externímu zpracovateli, který pro Společnost provádí zpracování účetní a mzdové agendy. Doba evidence osobních údajů je 10 let od skončení jejich platnosti.

Osobní údaje dle čísla 2. až 4. jsou přístupné vedení Společnosti a zaměstnancům pověřeným komunikací s obchodním partnerem. Osobní údaje jsou uchovávány dle potřeby, nejdéle však 5 let od posledního kontaktu.

Osobní údaje o obchodních partnerech nejsou zveřejňovány, ani předávány třetí osobě s výjimkou výše uvedeného.

ADRESA

Jílová 282/2A
Nová Ulice
779 00 Olomouc

KONTAKTY

Telefon: +420 585 411 736
E-mail: ju.juranek@seznam.cz

DOPRAVA

Autobus č. 16, 19.
Parkování je možné u budovy či v blízkém okolí.
Vstup do budovy je bezbarierový.

FOTOGALERIE

© Copyright 2022 . Všechna práva vyhrazena Web vytvořen od JCweb